Se divòse, Likidasyon, Anile a nan Konpayi an nan Kapital la - pyès Chanm ki pou Komès nan lavil Wòm